• Systém preventivních prohlídek pomáhá zachytit některá chronická onemocnění nebo vývojové vady a umožňuje včasné zahájení léčby či zajištění preventivních opatření proti rozvoji těchto chorob
  • Obsah a časové rozmezí je stanoveno Vyhláškou o preventivních prohlídkách, č. 70/2012 Sb. od narození do dne před dovršením 19 let věku proběhne 19 preventivních prohlídek (9 v prvním roce života, 10 po 1. roce);
  • První prohlídka by měla proběhnout do 2 dnů od propuštění z porodnice, dle dohody s rodiči je možná domácí návštěva.
  • Další prohlídky jsou ve 14. dnech, 6. týdnech, a ve 3., 4,. 6., 8., 10., 12., 18 měsících nebo dle potřeby a zdravotního stavu dítěte
  • Od 3. let probíhají preventivní prohlídky liché roky, tzn. ve 3., 5., 7., 9, 11., 13. 15., 17. letech a výstupní prohlídka před dovršením 19. roku.
  • Ke každé preventivní prohlídce noste s sebou moč (od 3 let) a zdravotní a očkovací průkaz dítěte.
  • Nezapomínejte vždy donést kopie veškerých zpráv z odborných poraden či specializovaných vyšetření, které jste nastřádali a do té doby neodevzdali.
  • Termíny preventivních prohlídek dlouhodobě sledujeme za vás, jste zváni vždy mimo návštěvy akutně nemocných na přesně stanovený čas. V případě nevyhovujícího termínu po obeslání prosíme o včasné telefonické přeobjednání. Dodržujte prosím dobu pozvání, ušetříte si tím čas strávený čekáním.