Stravování

  • www.kojeni.cz - Konzultační a poradenská činost pro kojící ženy a zdravotníky.
  • www.1000dni.cz - Lékařský portál o výživě dětí.
  • www.vyzivadeti.cz - Poskytuje bezplatné konzultace z oblasti výživy a správného životního stylu zdravých dětí od 3 do 18 let.

Očkování, vakcíny a léky

Očkovací průkaz ke stažení

Péče o dítě

Nemoci

Prevence

  • www.detstvibezurazu.cz - Předcházení úrazů dětí a mladistvých.
  • www.domacinasili.cz - Domácí násilí, telefon: 251 511 311
  • www.bkb.cz - Bílý kruh bezpečí, telefon: 257 317 110 - nonstop linka. Odborná bezplatná a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů, včetně morální a emocionální podpory.

Legislativa

  • www.mzcr.cz - Ministerstvo zdravotnictví České republiky.
  • www.uzis.cz - Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky.
  • www.szu.cz - Státní zdravotní ústav.
  • www.lkcr.cz - Česká lékařská komora.