Úkon Cena
Aplikace nepovinného očkování 150 Kč
Potvrzení přihlášky do MŠ 100 Kč
- 2. a další přihláška 50 Kč
Potvrzení přihlášky na SŠ, SOU, SOŠ, VŠ 100 Kč
- 2. a další přihláška 50 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti, nově “posudek …”
- na letní tábory a jiné tzv. zotavovací akce 150 Kč
- pro sportovní organizace 150 Kč
- pro řidičský průkaz 300 Kč
- pro svářečský a jiné profesní průkazy 300 Kč
Vystavení zdravotního - potravinářského průkazu 150 Kč
Vyplnění formuláře pro pojišťovnu, výpis bolestného 250 Kč
Opis již jednou vystaveného dokladu, opis očkovacího průkazu 50 Kč
Omluvenka do žákovských knížek, studijního průkazu atd. 50 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 250 Kč
Kopie zdravotní dokumentace na vlastní žádost 5 Kč / stránku
Nastřelení + 2 ks náušnic od 500 Kč