Základní kontakty

Nebezpečí ohrožení života

 • volejte linku 155 nebo linku tísňového volání 112.

Akutní změna zdravotního stavu

 • která vznikla v časovém období mimo pravidelný provoz ambulance
 • můžete navštívit dětskou pohotovost

Dětská pohotovost

 • V Dětské nemocnici Fakultní nemocnice Brno - Černopolní 9, Tel.: 532 234 935
 • V době od 15.30 - 7.00 hodin ve všední dny, o víkendech a svátcích nepřetržitě

Podezření na otravu

 • např. léky, chemikáliemi, rostlinami atd.
 • Volejte nepřetržitou službu Toxikologické informační středisko v Praze - Tel. 224 919 293, 224 915 402
 • Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu.

Popáleniny

 • NEjezděte na pohotovost do Dětské nemocnice, ale na Kliniku popálenin ve FN Bohunice
 • V případě popáleniny obličeje, hrudníku, nebo popáleniny většího rozsahu – volejte ihned rychlou záchrannou službu 155.

Zubní pohotovost

 • zabezpečuje Úrazová nemocnice - Ponávka 6, Brno

Specialisté kam doporučujeme

ORL

 • MUDr. Karásek Jiří - Poliklinika Starý Lískovec, U Pošty 402/14, Brno, tel: 544 502 262
 • MUDr. Pavel Horník, MUDr. Šárka Dolníčková - Pekařská 84, Brno, tel: 543 216 366, 543 242 694, www.detska-orl.cz
 • MUDr. Libuše Přidalová - Poliklinika Lesná, Halas. nám. 1, tel: 545 222 114, mobil: 604 431 522

Opakování vyšetření sluchu po narození (OAE)

 • MUDr. Pavel Horník - www.detska-orl.cz, tel. 543 242 694
 • MUDr. Lukáš Lavička - Poliklinika Dobrovského 23, objednat se telefonicky 541425216

Logopedie

 • LOGO klinika - Vsetínská 20, Brno, tel.: 543 420 666
 • Mgr. Jan Dezort - Josefská 425/25, Brno, tel: 607 802 822

Neurologie

 • MUDr. Lněničková Danuše - CDOZSB, Bílý dům, Žerotínovo nám. 6, tel. 533 302 382
 • MUDr. Motlová Vlasta - CDOZSB, Bílý dům, Žerotínovo nám. 6, tel. 533 302 339

Imunologie a alergologie

 • MUDr. Eva Hlaváčová - Imunologie FN u sv. Anny, Brno, tel.: 543 183 131
 • AKI – Vinohrady 8, objednání tel: 543 244 970
 • MUDr. Němcová Iveta - Mikuláškovo nám. 572/11, Brno-Starý Lískovec, tel: 515 542 802

Endokrinologie

 • MUDr. Olga Magnová - CDOZSB, Bílý dům, Žerotínovo nám. 6, tel: 533 302 346

Nefrologie

 • MUDr. Jana Leichmannová - CDOZSB, Bílý dům, Žerotínovo nám. 6, tel: 533 302 230/239/318
 • MUDr. Dana Dostálková - Nefrologická ambulance FN Brno, bez objednání, každé pondělí

Urologie

 • MUDr. Pavel Zerhau CSc. - Poliklinika Zahradníkova, tel: 541 552 428, objednání denně od 6.00 - 8.00 hod

Ortopedie

 • MUDr. Jiří Spáčil - Poliklinika Starý Lískovec, u Pošty 14, tel.: 544 502 249 (vyšetření kyčlí bez objednání každý kromě pátku mezi 12-13 hod.)
 • MUDr. Šimon Ondruš - CDOZSB, Bílý dům, Žerotínovo nám. 6, tel: 533 302 244
 • MUDr. Pavla Grycová - CDOZSB, Bílý dům, Žerotínovo nám. 6, tel.: 533 302 351

Kožní

 • MUDr. Markéta Litzmanová - Na Pískové cestě 41, tel.: 775 675 292, www.litzmanova.cz
 • MUDr. Lenka Klímová - CDOZSB, Bílý dům, Žerotínovo nám. 6, tel.: 533 302 309

Kardiologie

 • MUDr. Zdeněk Jelínek - Černopolní 3, tel: 545 213 037, mobil: 606 423 800
 • MUDr. Hana Jičínská - Veveří 39, tel: 604 827 185, www.prenatkardio.com

Dětská gynekologie

 • MUDr. Markéta Zahrádková - CDOZSB, Bílý dům, Žerotínovo nám. 6, tel: 533 302 253
 • MUDr. Ingrid Rejdová - FN Bohunice, tel: 532 233 843, Obilní trh tel: 532 238 236 / 299

Oční ambulance

 • Oftal oční klinika - Nové sady 25, tel.: 778 098 522
 • MUDr. Gajová Hana- CDOZSB, Bílý dům, Žerotínovo nám. 6, 533 302 279
 • MUDr. Kianičková Jitka- CDOZSB, Bílý dům, Žerotínovo nám. 6, 533 302 340
 • MUDr. Helena Pellarová - Poliklinika Zahradníková, Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno, Tel: +420 541 552 251, www.oko-oko.cz

Rehabilitace

 • MUDr. Jan Barborka - Poliklinika Starý Lískovec, u Pošty 14, tel: 547 355 700

Psychologové zaměření na dětský věk

Pedagogicko -psychologické poradny

 • vyšetření školní zralosti a specifických poruch učení
 • Pedagogicko - psychologická poradna Brno - www.pppbrno.cz/cs, tel.: 541 422 822, e-mail: poradna@pppbrno.cz
 • Spádové pracoviště pro Brno Bohunice - ZŠ Arménská, ZŠ Vedlejší: PPP Zachova 1, Brno

Výživová poradna

 • Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření - MOÚ Žlutý kopec 7, tel: 543 134 303, www.onko.cz/poradna/